Giai đoạn 1:

STTNhiệm vụThực hiệnDự kiến
1Phát hành phiên bản chính thức đầu tiên của CHIVESCOINNhà phát triển2021-07-03
290% phần thưởng khối được phân bổ cho các máy đào
10% phần thưởng khối được phân bổ cho một địa chỉ riêng (dạng tạm thời), sau đó được phân phối cho mọi người trong hệ thống thông qua việc biểu quyết.
Nhà phát triển2021-07-03
3Phát hành các bản cài đặt cho Windows, Linux và MAC OS.Nhà phát triển2021-07-10
4Khởi chạy trang web chính thức của CHIVESCOINNhóm hợp tác2021-07-26
5Thiết lập và vận hành các trang truyền thông xã hội của ChivesNhóm hợp tác2021-08-30
6Bắt đầu đưa ra các video quảng cáo và chiến dịch tiếp thịNhóm hợp tác2021-08-30

Giai đoạn 2:

STTNhiệm vụThực hiệnDự kiến
1
Phát triển tính năng tra cứu của Chives blockchain
Công khai việc sử dụng và cân đối các phần thưởng tự trị của cộng đồng
Nhà phát triển2021-07-20
290% phần thưởng khối được phân bổ cho các máy đào
10% phần thưởng khối được phân bổ cho một địa chỉ riêng của hệ thống (phần thường cộng đồng)
Phát triển hệ thống bỏ phiếu cho quyết định phân phối phần thưởng cộng đồng cho mọi người (dựa trên sự đóng góp và công bằng )
Tất cả những ai có nhu cầu đăng ký nhận thưởng đều có thể đăng ký tài khoản, điền mục đích và số tiền đăng ký
Người đánh giá (bất kỳ ai cũng có thể đăng ký trở thành người đánh giá) có thể đánh giá và cấp phần thưởng
Tất cả hồ sơ hoạt động, bao gồm hồ sơ ứng dụng, hồ sơ kiểm toán và hồ sơ phát hành sẽ được ghi lại trên chuỗi Hivecoin
Trong giai đoạn thứ ba, hệ thống bỏ phiếu quyết định ngân sách ngoài chuỗi này sẽ được chuyển đến Chives.
Nhà phát triển2021-08-01
3Phát triển hệ thống ví cho điện thoại.Nhóm hợp tácKhông xác định
4Cải thiện trang web và bổ sung tài liệu của ChivesNhóm hợp tác2021-08-30

Giai đoạn 3:

STTNhiệm vụThực hiệnDự kiến
1Chỉnh sửa mã nguồn và thiết lập thêm chức năng của các nút chínhCore developers2022-08-30
2Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ khai thác như sau:
khai thác: 45%, nút chính: 45%, phần thưởng cộng đồng: 10%
Kích hoạt hệ thống bỏ phiếu quyết định ngân sách trên chuỗi
Việc bỏ phiếu đã được thay đổi từ các tình nguyện viên thành các nút chính
Số lượng coin cam kết được yêu cầu bởi nút chính được xác định ban đầu là: 100.000 Chives (con số cụ thể sẽ được xác định bởi cuộc bỏ phiếu của cộng đồng)
Core developers2022-08-30
3Kích hoạt mạng các nút chính sau khi chạy thành công phiên bản thử nghiệmCore developers2022-10-30