News

Chives V1.1.902

1- Chives V1.1.902 phát hành.2- Cập nhật nội dung:2.1- khắc phục một số vấn đề dịch.2.2- thêm tính năng mới: uploadfarmerdata nông trại hẹ, bạn có thể xem dữ liệu …

Phát triển cộng đồng Chives

Chào mọi người. Để phát triển cộng đồng Chives, 50.000 XCC đặc biệt được sử dụng làm phần thưởng cho việc giới thiệu những người khác tham gia cộng đồng …