Lưu ý: Quyền tự chủ của cộng đồng chiếm 10% phần thưởng khối.

1 Nhà phát triển (5%, 46080 Chives được phân bổ mỗi ngày)

Danh mục% Phân bổ
Phát triển hệ thống3%
Công cụ quản lý Blockchain explore0.5%
Ví mobile1%
Máy chủ và các chi phí khác0.5%

2 Viết và dịch tài liệu (1%, 9216 Chives được phân bổ mỗi ngày)

Phát triển hệ thống quản lý tài liệu0.5%
Viết bằng tiếng Trung quốc0.1%
Viết bằng tiếng Anh0.1%
Dịch sang ngôn ngữ khác0.1%

3 Hoạt động truyền thông (2%, 18432 Chives được phân bổ mỗi ngày)

Danh mục% Phân bổ
QQ GROUPS0.3%
WECHAT GROUPS0.3%
DISCORD0.3%
FACEBOOK0.3%
REDDIT0.3%
TWITTER0.3%
OTHERS0.2%

4 Còn lại (2%, 18432 Chives được phân bổ mỗi ngày)

Dùng để hỗ trợ sản xuất và phát hành video (0,5%), xúc tiến thương mại (0,5%), 1% còn lại tạm thời được phân bổ một cách linh hoạt.

5 Phần thưởng cho quảng cáo trên mạng xã hội

Danh mụcPhần thưởngChi tiết
Bài đăng blog về chivesMỗi lần 300 ChivesKhông ít hơn 500 từ, tỷ lệ nội dung gốc không dưới 40% và cung cấp các liên kết trên mạng xã hội.
Nhóm WechatĐối với nhóm trên 200 thành viên, hàng tháng có thưởng 500 Chives.Thưởng thêm một lần: cứ 200, 500, 1000 người sẽ được thưởng số lượng Chives tương ứng.
Khi có hơn 500 người trong nhóm, 500 người sẽ được trao thưởng trực tiếp.
Nhóm DiscordĐối với nhóm trên 200 thành viên, hàng tháng có thưởng 500 Chives.Thưởng thêm một lần: cứ 200, 500, 1000 người sẽ được thưởng số lượng Chives tương ứng.
Khi có hơn 500 người trong nhóm, 500 người sẽ được trao thưởng trực tiếp.
Nhóm FacebookĐối với nhóm trên 200 thành viên, hàng tháng có thưởng 500 Chives.Thưởng thêm một lần: cứ 200, 500, 1000 người sẽ được thưởng số lượng Chives tương ứng.
Khi có hơn 500 người trong nhóm, 500 người sẽ được trao thưởng trực tiếp.
Nhóm REDDITĐối với nhóm trên 200 thành viên, hàng tháng có thưởng 500 Chives.Thưởng thêm một lần: cứ 200, 500, 1000 người sẽ được thưởng số lượng Chives tương ứng.
Khi có hơn 500 người trong nhóm, 500 người sẽ được trao thưởng trực tiếp.
Trang twitter chính thức của Chives2000 chives mỗi thángCó thể có ba đến năm tài khoản chính thức, được chia nhỏ cho các mục đích khác nhau. Khoảng 2.000-10.000 Chives sẽ được phân bổ mỗi tháng.
Other

6 Phân bổ số Chives còn lại

2% được phân bổ cho những người quảng bá trên mạng xã hội: Thanh toán mỗi tháng một lần. Nếu còn lại bất kỳ số tiền phân bổ nào, một nửa 50% sẽ được dành để sử dụng trong tương lai và 50% còn lại sẽ được phân phối tương ứng với địa chỉ nắm của tất cả những người đóng góp trên mạng xã hội.
1% tài liệu viết và dịch: Nếu còn lại, nó sẽ tạm thời không được chuyển đi
2% còn lại: Không bao gồm chi phí quảng bá video và thương mại, số Chives còn lại tạm thời không chuyển đi

7 Phương pháp áp dụng phần thưởng và chu kỳ giải quyết phần thưởng (yêu cầu sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu ngân sách ngoài chuỗi)

1) Sau khi hoàn thành việc phát triển hệ thống bỏ phiếu quyết định ngân sách, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký nhận thưởng hoặc đăng ký trở thành người đánh giá (chịu trách nhiệm xem xét các đơn xin khen thưởng của các nhân sự khác).

2) Phần thưởng có thể được áp dụng và xem xét bất kỳ lúc nào.

3) Số lượng người xét thưởng tạm thời được kiểm soát trong vòng 20 người.

4) Mỗi đơn xin giải thưởng yêu cầu ít nhất bốn người đánh giá xem xét và đồng ý, và tối đa sáu người đánh giá có thể xem xét.

5) Với một tài khoản, bạn có thể đăng ký nhận phần thưởng hoặc đánh giá. Nhưng không thể đánh giá ứng dụng giải thưởng của riêng bạn.

6) Mỗi người đánh giá sẽ được thưởng theo số lượng hồ sơ kiểm toán. Mỗi lần kiểm toán có thể nhận được 10 Chives. Nếu số lượng hồ sơ kiểm toán hàng tháng vượt quá 50, bạn có thể nhận thêm 500 Chives.

7) Về cơ chế tham gia, giám sát và loại bỏ của những người đánh giá, các quy định chi tiết sẽ được đưa ra sau khi hệ thống bỏ phiếu ra quyết định ngân sách chạy trong một khoảng thời gian. Trong vài tháng đầu, bạn có thể sử dụng cơ chế mở để mở ra thế giới bên ngoài. Nếu bạn thấy rằng người đánh giá là không đúng, bạn có thể trực tiếp vô hiệu hóa chức năng đánh giá của tài khoản. Các nguyên tắc chính của người đánh giá cộng đồng Chives phải tuân theo là: tin tưởng, giám sát và hành động.

8 Hướng dẫn bổ sung để phân phối phần thưởng

Vì Chives mới bắt đầu phát triển, tỷ lệ ban đầu của phần thưởng trên mạng xã hội bắt đầu ở mức nhỏ để có thể thử nghiệm cho đến khi đạt được sự cân bằng. Kế hoạch khen thưởng có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Lý do tại sao không thể đặt quá nhiều phần thưởng là để ngăn phần thưởng trên mạng xã hội vượt quá mức phân bổ 2%. Sau cùng, nếu còn dư, nó có thể được airdrop cho mọi người.

9 Hướng dẫn khác

Quy tắc này chỉ là một kế hoạch tạm thời. Các quy tắc cụ thể có thể được sửa đổi trong khi thảo luận trong quá trình thực hiện.