Chives V1.1.902

1- Chives V1.1.902 phát hành.2- Cập nhật nội dung:2.1- khắc phục một số vấn đề dịch.2.2- thêm tính năng mới: uploadfarmerdata nông trại hẹ, bạn có thể xem dữ liệu …