1 Tên quốc tế:Chives

Tên tiếng anh: Chives
Tên viết tắt: XCC (XCH Chives)
ICO: Không
Khai thác trước: Không
Mô tả: Forked từ Chia.
Thời gian tạo 1 khối: 18.75 giây
Phần thường của khối: 200 Chives
Phân bổ phần thưởng của khối(Giai đoạn 1 & 2): 90% được phân chia đến các máy đào, và 10% được phân chia đến cộng đồng.
Phân bổ phần thưởng của khối(Giai đoạn 3): 45% được phân chia đến các máy đào, 45% được phân chia đến Node chính, và 10% được phân chia đến cộng đồng.
Phần thưởng giảm một nửa: Giảm một nửa trong 3 năm, số phần thưởng khối là 12,5 Chives từ năm thứ 13 (giống như Chia)
Tổng số coin phát hành: Không có giới hạn (giống như Chia)
Cần phải tạo Plot lại : K29,K30,K31 ( Không sử dụng lại Plot của Chia)

Chives là một hard fork do các tình nguyện viên trong cộng đồng tạo ra bằng cách sử dụng mã Chia. Là một loại tiền điện tử hoàn toàn phi tập trung, không khai thái trước, không ICO, và tự trị cộng đồng, nó có thể tạo ra một hệ thống blockchain năng lượng thấp, năng lượng “xanh” và thân thiện với môi trường.

2 Hệ thống hoạt động như thế nào?

Chives sử dụng không gian đĩa trống trên đĩa cứng cho sự đồng thuận về bằng chứng không gian (PoSpace), cùng với một thuật toán đồng thuận khác đó là bằng chứng về thời gian (PoTime) để xác minh blockchain. Thu nhập của nông dân trồng Chives tỷ lệ thuận với dung lượng ổ cứng; nếu bạn có 10 ổ cứng trống như nhau, bạn sẽ kiếm được phần thưởng gấp 10 lần.

3 Làm cách nào để khai thác (đào) Chives?

Để đào Chives, chúng ta phải sử dụng không gian lưu trữ ổ cứng thay vì sức mạnh vi xử lý (như Bitcoin,ETH). Trong quá trình tạo khối, một ảnh chụp nhanh không gian lưu trữ mạng được thu thập lại; Thu nhập cá nhân được xác định bằng tỷ lệ phần trăm không gian lưu trữ mà một người dùng đóng góp vào tổng dung lượng lưu trữ trên mạng. Bạn càng có nhiều không gian lưu trữ cho hệ thống máy đào Chives, lợi nhuận của bạn càng lớn.

4 Plotting là gì?

Để có thể đào Chives, Plot sẽ được vẽ ( được tạo ra), một quá trình yêu cầu đọc và ghi vào không gian ổ cứng của bạn. Plot là một file tạo ra để lưu chữ trong hệ thống ổ lưu trữ,Plot sẽ lưu trữ ra các bằng chứng đầu vào ngẫu nhiên, đọc các ổ đĩa thông qua quyền truy cập trực tiếp vào API, sau đó sắp xếp chúng để nhanh chóng tìm thấy các bằng chứng thu được.

5 Mô hình khai thác Chives

Trên blockchain của mạng Chives, tổng số đồng được tạo nên qua việc đào là có giới hạn, nhưng phần thưởng khối sẽ giảm dần theo thời gian. Một khối được tạo ra sau mỗi 18,75 giây và mỗi khối thưởng 200 Chives. Trong số này, 45% được phân bổ cho các thợ đào, 45% khác được phân bổ cho các nút chính và 10% được phân bổ cho cộng đồng. Giảm một nửa phần thưởng khối trong 3 năm, đến tỷ lệ phần thưởng cuối cùng là 12,5 chives mỗi 10 phút kể từ năm thứ 13.

6 Chives có khác biệt gì?

1) Chia giữ lại 21 triệu XCH.

Các nhà phát triển của Chia nắm giữ 21 triệu đồng để sử dụng cho riêng họ, điều này không công bằng đối với tất cả những người tham gia vào hệ sinh thái Chia. 21 triệu XCH được nắm giữ tương đương với tổng phần thưởng cho tất cả hệ thống khai thác trong 12 năm liên tiếp. Chives không nắm giữ XCC và phân phối phần thưởng cho những người đóng góp trong cộng đồng thông qua sự đồng thuận của cộng đồng.

2) Chia bị chi phối bởi các nhóm khai thác quy mô lớn.

Để ngăn chặn sự tham gia của các nhóm khai thác lớn gây ra lợi nhuận quá thấp cho các nhà đầu tư nhỏ, Chives đề cập đến mô hình quản trị của Dash: khái niệm về các nút chính và quyền tự trị của cộng đồng.
Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nút chính bằng cách gửi một lượng Chives lên hệ thống và trở thành một máy chủ phục vụ công cộng.
Các nút chính không tham gia vào quá trình khai thác, nhưng đảm bảo tính đa dạng và sức mạnh của toàn mạng và các nút chính sẽ nhận được 45% phần thưởng khối.
Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nút chính, cung cấp một kênh khác để mọi người tham gia vào các dự án cộng đồng và nhận phần thưởng.

3) Cộng đồng của Chia không nhận được phần thưởng khối.

Hiện tại trong mô hình của Chia, chỉ có hai nhóm có thể nhận được phần thưởng khối: Nhóm chính thức sở hữu Chia bằng cách đặt trước 21 triệu đồng tiền và những người khai thác đầu tư rất lớn về thiết bị và tham gia khai thác để kiếm thu nhập.
Tất cả những người đã thực hiện công khai và quảng bá cho Chia đều đã đóng góp, nhưng sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng khối nào. Điều này vi phạm tinh thần tham gia công bằng và cởi mở của cộng đồng.
Chives sẽ phân bổ 10% phần thưởng của khối cho những người đóng góp cho cộng đồng, bao gồm : Nhà phát triển dự án Chives, người viết tài liệu và dịch giả, và nhiều người quảng bá trên mạng xã hội cho Chives.
Các nút chính bỏ phiếu để xác định công việc nào sẽ được chi trả và toàn bộ hoàn toàn do cộng đồng quản lý và vận hành.