Thiết lập kế hoạch hệ thống trang web toàn cầu

Xin chào tất cả mọi người, bây giờ chúng tôi đang có kế hoạch ban đầu thành lập một số trang web ngôn ngữ các nước.
Trang web tiếng Anh là: https://www.chivescoin.org/
Các trang web cần đề xuất, chẳng hạn như:
https://ru.chivescoin.org/
https://kr.chivescoin.org/
https://jp.chivescoin.org/
https://de.chivescoin.org/
https://sp.chivescoin.org/
https://fr.chivescoin.org/
……
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bộ mẫu trang tiếng Anh chuẩn. Nếu bạn sẵn sàng duy trì phiên bản ngôn ngữ địa phương và nhóm thảo luận DISCORD bằng ngôn ngữ tương ứng, vui lòng liên hệ với tôi.
Chúng tôi sẽ mở các quyền tương ứng cho tất cả mọi người. Đồng thời, hàng tháng chúng tôi sẽ tặng cho quản trị viên một lượng Hẹ nhất định. Số tiền cụ thể sẽ được thông báo sau khi có thông báo.
Hiện tại, trang Russia đã được các nhóm bạn xác nhận quyền sở hữu. Nếu ai sẵn sàng duy trì bất kỳ trang web ngôn ngữ địa phương nào, vui lòng liên hệ với tôi.
Yêu cầu: Nhiệt tình, hiểu các thao tác đơn giản trên WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published.