Phát triển cộng đồng Chives

Chào mọi người. Để phát triển cộng đồng Chives, 50.000 XCC đặc biệt được sử dụng làm phần thưởng cho việc giới thiệu những người khác tham gia cộng đồng CHIVES DISCORD. Các phương pháp cụ thể như sau:
1 Ngân sách: 50.000 XCC, nếu không đủ có thể bổ sung thêm;
2 Thời gian: từ nay đến hết ngày 06/8/2021;
3 Phần thưởng: Tiến cử một người, thưởng 50 XCC;
4 Phương pháp đo lường: Trong Chives ’Discord, hãy tạo một mã mời vĩnh viễn và gửi mã đó đến các diễn đàn Discord khác hoặc các blog khác. Chỉ cần mã mời của bạn được sử dụng một lần, nó được coi là giới thiệu thành công cho một người. Và nhận phần thưởng tương ứng. Hình ảnh dưới đây cho thấy việc sử dụng mã mời nền Discord;
5 Nội dung yêu cầu: Xin chào các bạn, nếu có hứng thú với Chives, hiện tại cộng đồng Chives ’Discord đã thu thập được 50 XCC miễn phí, chỉ cần các bạn tham gia cộng đồng Chives’ Discord trước ngày 07/08/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.